Skip to main content

Keskimaa on ollut viime vuosikymmeninä monta kertaa mukana vahvistamassa omalta osaltaan Jyväskylän yliopistoa. Keskimaan 100-vuotishistoriakirjan kirjoittanut yliopiston historian laitoksen dosentti Jorma Wilmi kokosi teokseen esimerkiksi professuurit, joiden rahoituksessa Keskimaa on ollut mukana:

”Maakunnallinen osuuskauppa asetti 1980-luvun lopulta alkaen yliopiston suuntaan toiveita aiempaa näkyvämmästä keskisuomalaisen yrityselämän tukemisesta. Osuuskauppa ei halunnut olla sivustakatsoja, vaan lähti tukemaan sovelletun luonnontieteen professuurin saamista Jyväskylään. Vuosikymmen myöhemmin, vuonna 1998, viriteltiin ajatusta perustaa määräaikainen elektronisen kaupankäynnin professorin virka. Hanke liittyi koko S-ryhmän ensimmäiseen sähköisen kaupan edistämisaaltoon. Hieman myöhemmin tehtiin päätös tukea Keski-Suomen maaseudun osaamistason kehittämiseen kytkeytyvää yrittäjyysprofessorin virkaa. Sittemmin osuuskauppa oli mukana diplomi-insinöörikoulutuksen saamiseksi Keski-Suomeen, mutta tämä hanke ei saanut tuulta taakseen, sillä aika johti yliopistoissakin tieteenalojen keskittämiseen eikä niinkään laajentamiseen.”

Jyväskylän yliopisto on osoittanut arvostustaan osuuskauppaa kohtaan muun muassa kahdelle toimitusjohtajalle myönnetyllä kunniatohtorin arvonimellä. Kalevi Liukkoselle arvonimi myönnettiin vuonna 2000 ja Kuisma Niemelälle vuonna 2013.

Keskimaan nykyinen toimitusjohtaja Antti Määttä on sekä Jyväskylän yliopiston että yliopistosäätiön hallituksen varapuheenjohtaja.

”Kaupallisessa korkeakoulutuksessa S-ryhmä on ollut suosituimpien työnantajien joukossa jo pitkään. Kaupparyhmä on ollut aina sisäisesti koulutusmyönteinen. Lähdettiin muuntokoulutukseen merkonomeista maistereiksi. Kenttäkoulutus, joka rakennettiin ja on nykyään S-Trainee-ohjelma, on ollut hyvin edistyksellinen ja arvostettu työn ohessa tapahtuva johtamiskoulutus Suomessa. Sitä kautta kaupparyhmän sisään on tullut satoja maistereita. Keskimaan suhde Jyväskylän yliopistoon on ollut jo aikaisempina aikoina hyvä. Muistan opiskeluajoiltani, että Kalevi Liukkonen oli ”kummisetä” kauppatieteilijöiden suuntaan”, Antti Määttä muistelee historiakirjassa.

Yliopisto muuttui 2010-luvun alussa valtiosidonnaisesta yksityiseksi ja tarvitsi peruspääomansa vahvistamista. Keskimaa oli tukenut vuosien saatossa paitsi yliopiston professuurien saamista, myös tutkimushankkeiden toteuttamista ja yliopiston kansainvälistymistä, joten oli johdonmukaista lähteä mukaan myös juhlakeräykseen. Keväällä 2008 Keskimaa lahjoitti keräykseen 50 000 euroa ja vuosi myöhemmin peräti 500 000 euroa.

”Oman yliopistomme menestyminen on maakunnan yhteinen ponnistus. Yliopiston toimintaedellytysten takaaminen on pitkäjänteinen sijoitus Keski-Suomen tulevaisuuteen”, Keskimaa perusteli lahjoitustaan. 

Kristiina Tammitie

Kirjoittaja Kristiina Tammitie

Lisää kirjoittajalta Kristiina Tammitie