Skip to main content

1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana osuuskauppajärjestö ei onnistunut pysyttelemään kansakuntaa ravistelleiden ristiriitojen ja luokkataistelun ulkopuolella. Itse asiassa juuri SOK ja osuuskaupat muodostivat varsin kiihkeän poliittisen kamppailun kentän.
Muutamassa vuodessa osuuskauppaväki ryhmittyi kahteen erimieliseen leiriin, huolimatta siitä, että osuustoiminnan perusperiaatteisiin kuului puolueista riippumattomuus. Toista näkökantaa edustivat porvarillisesti ajattelevat maaseudun tilalliset ja kaupunkilaiset, toista sosiaalidemokraattisesti suuntautunut työväestö.
Vuonna 1916 osuuskauppaliikkeen hajaantuminen oli tosiasia. Edistysmieliset, työväenliikkeeseen nivoutuneet osuuskaupat perustivat Kulutusosuuskuntien Keskusliitto KK:n ja seuraavana vuonna oman keskusliikkeen, Osuustukkukauppa OTK:n.

Jyväskylän kaksi osuuskauppaa, Jyväskylän Osuuskauppa (myöhemmin Osuuskauppa Keskimaa) ja Mäki-Matti, valitsivat vankkumattomasti puolensa. Jyväskylän Osuuskauppa liittyi heti perustamisensa jälkeen SOK:hon. Osuuskauppa Mäki-Matti oli alusta lähtien korostuneesti työväestön osuuskauppa, joten siitä tuli kahtiajakovaiheessa OTK-lainen osuuskauppa. Mäki-Matti menestyi paremmin kaupunkialueella ja Keskimaa maaseudulla.
Mäki-Matin toiminta loppui vuonna 1983, kun se liittyi osaksi valtakunnallista E-osuuskunta Ekaa.
Hyvin menestynyt Mäki-Matti menetti omaisuutensa. Fuusiotilanteessa Mäki-Matilla oli hallussaan kaavoitettu marketin tontti ja rahaa kassassa rakentamisen toteuttamiseksi. Fuusion jälkeen Eka vei rahat, möi kaavoitetun hypermarketin tontin ja lopetti kaikki suurimmat kaupat Siwoja lukuunottamatta.
1993 Eka haki itsensä yrityssaneeraukseen. Myöhemmin yrityssaneerauksen pohjalta synnytettiin Osuuskunta Tradeka-yhtymä, ja vähittäiskaupan liiketoimintaryhmästä tehtiin osakeyhtiö. Keski-Suomeen jäi Keskimaa yksin huolehtimaan osuustoiminnallisesta vähittäiskaupasta.

Kristiina Tammitie

Kirjoittaja Kristiina Tammitie

Lisää kirjoittajalta Kristiina Tammitie