Skip to main content

Keski-Suomen eteläisimmissä pitäjässä Kuhmoisissa osuuskauppa synnytettiin poikkeuksellisen varhaisessa vaiheessa, jo vuonna 1906. Muutaman vuoden jälkeen se kuitenkin lopetettiin, velkavastuidensa vuoksi liki konkurssitilaisena. Paikkakunnalla tätä neljän vuoden ajanjaksoa kuvailtiin jälkikäteen paikalliseksi osuuskauppakouluksi.

Uusi yritys tehtiin seuraavan vuosikymmenen lopulla. Kuhmoisten Uusi Osuuskauppa perustettiin syksyllä 1918, jolloin avattiin myös ensimmäinen myymälä kirkonkylään. Seuraavaksi avattiin kyläkauppa Päijälään, jossa toimi myös paikallinen Päijälän Osuuskauppa aina vuoteen 1974 saakka. Kuhmoisten Uudella Osuuskaupalla oli kulta-aikanaan 1950-luvulla myymälät myös Sappeella, Ruolahdella, Harmoisissa, Pihlajakoskella ja Kylämässä. Puukkoisten kylällä osuuskauppatoiminnasta vastasi jämsäläinen Osuuskauppa Seppo. Vuonna 1955 avattiin kirkonkylässä uusi osuuskaupan keskusmyymälä.

Kuhmoisten Uusi Osuuskauppa lyhensi nimensä 1950-luvulla. Nimenmuutokseen liittyi pieni episodi: neljä vuosikymmentä aiemmin ensimmäisen osuuskauppakokeilun jälkeen oli unohdettu tehdä kaupparekisteriin lopettamisilmoitus, joten nimeä ei noin vain voitu ottaa käyttöön. Vanhan osuuskaupan hallituksen jäsenistä vielä elossa ollut Albert Pietiläinen valjastettiin lopettamisilmoituksen tekemiseen, ja vasta sen jälkeen voitiin nimenmuutos toteuttaa.

Kuhmoisten Osuuskauppa kuului Tampereen Osuuskauppapiiriin. Siksi oli luontevaa, että koko osuuskaupparyhmää 1970-luvulla kohdanneiden vaikeuksien seurauksena Kuhmoisissa arvioitiin ensimmäiseksi mahdollisuuksia lähteä mukaan Pirkanmaan suunnassa virinneisiin alueosuuskauppasuunnitelmiin. Niihin sisältyi kuitenkin suuria taloudellisia epävarmuustekijöitä, joten Kuhmoisissa päädyttiin jatkamaan itsenäisenä ja Keski-Suomen ainoana paikallisosuuskauppana.

1980-luvun lopulla fuusiokatseet käännettiin Jyväskylän ja Keskimaan suuntaan sen jälkeen, kun S-ryhmässä oli tehty linjaus alueosuuskauppaverkoston vahvistamisesta. Keskimaa ilmoitti olevansa valmis ottamaan eteläisen naapurinsa liiketoiminnot vastaan mikäli sivumyymälöiden määrää karsitaan. Tämä ehto täytettiin.

Kuhmoisten Osuuskaupan ja Keskimaan hallitukset allekirjoittivat syyskuussa 1990 sulautumissopimuksen. Liiketoiminnot siirtyivät Keskimaahan seuraavan vuoden kesällä 1.7.1991.

Kymmenen vuotta myöhemmin Kuhmoisissa valmistui iso remontti, jossa S-marketin vanha osa purettiin ja tilalle rakennettiin uutta myymälätilaa. Samalla kahdessa eri kerroksessa toimineen myymälän palvelut keskitettiin katutasoon. Viimeisin suuri uudistus samaisessa myymälässä toteutettiin vuoden 2014 alussa. 

Kristiina Tammitie

Kirjoittaja Kristiina Tammitie

Lisää kirjoittajalta Kristiina Tammitie