Skip to main content

Vastikään julkaistu 100 vuotta keskisuomalaisten kotien hyväksi –historiakirja on kertomus vaatimattomasti kellaripuodista aloittaneesta Jyväskylän Osuuskaupasta, joka värikkäiden vaiheiden kautta on kasvanut  toimialojensa veturiksi ja maakuntansa suurimmaksi yritystyönantajaksi.

Takavuosikymmmeninä Keski-Suomessa toimi kaksi osuuskauppaa, SOK-lainen Keskimaa ja OTK-lainen Mäki-Matti. Keskimaa oli pitkään selkeä altavastaaja, ja Mäki-Matti jylläsi. Nyt Keskimaa pitää osuuskauppalippua korkealla maakunnassamme yksinään. Mäki-Matti on siirtynyt historian lehdille.

Keskimaa-kirjan kirjoittaja, Jyväskylän yliopiston historian laitoksen dosentti Jorma Wilmi kiinnitti juuri tähän asiaan huomiota teoksen julkistamistilaisuudessa. Nämä kaksi osuuskauppaa ovat hyvä esimerkki siitä, miten voi käydä, jos 1) unohdetaan, ketä varten liiketoimintaa harjoitetaan, 2) tuudittaudutaan omaan erinomaisuuteen, eikä osata tai haluta mukautua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Jorma Wilmi totesi, että hänelle oli yllätys, miten vahvasti Keskimaa tukeutuu osuustoiminnalliseen yritysmuotoonsa: linjauksia ja päätöksiä tehtäessä etusijalla ovat aina omistajien palvelut ja edut. Jokaisen päätöksen taustalla on ajatus siitä, että näin toimittuna ja tehtynä pitää omistajalle kertyä aitoa hyötyä. Osuustoiminnalliset arvot todellakin ohjaavat päätöksentekoa ja toimintaa.

Kirjaa työstäessään Jorma Wilmi kertoi yllättyneensä myös siitä, miten suuri vaikuttaja Keskimaa on Keski-Suomessa. Vastaavalla tavalla aidosta keskisuomalaisesta maakunnallisuudesta voi oikestaan puhua Keskimaan lisäksi vain Keski-Suomen Osuuspankki – osuustoiminnallinen yritys sekin.

Jorma Wilmi korosti myös, että Keskimaa on monessa asiassa toiminut keskeisenä suunnannäyttäjänä niin kaupparyhmänsä sisällä kuin laajemmin kaupan alalla. Tämän päivän Keskimaassa uusiutuminen ja edelläkävijyys ovat selvästi nähtävissä. Toimintaympäristön muutoksia ei ole jääty ihmettelemään, vaan niihin on lähdetty mukaan rohkeasti ja etunojassa.

Historiateoksen tekemisessä vaikeudeksi muodostuikin se, että kirjoittaja ei meinannut pysyä osuuskaupan perässä. Jo kertaalleen kirjoitettua tarinaa piti päivittää moneen kertaan, kun asiat elivät ja muuttuivat. Se, mikä oli ajankohtaista ja totta vuonna 2012, ei enää vuonna 2014 pitänytkään enää ilman päivitystä paikkaansa.

Poikkeuksellista Keskimaan nyt tallennetussa tarinassa on kokeneen historioitsijan mukaan myös vahva tukeutuminen toiminnassa tavalla tai toisella mukana olleiden, entisten ja nykyisten työntekijöiden sekä hallintohenkilöiden haastatteluihin ja muistitietoihin. Tämä on rohkea veto, sillä näin lopputulos on altistettu keskustelulle ja erilaisille mielipiteille.

Nyt on siis keskustelun aika. Minkälaisia ajatuksia tai muistoja Keskimaan historiateos sinussa herättää?

Keskimaan 100-vuotinen taival on nyt tallennettu yksiin kansiin.  

Kristiina Tammitie

Kirjoittaja Kristiina Tammitie

Lisää kirjoittajalta Kristiina Tammitie