Skip to main content

Keskimaa nousi pari vuotta sitten Keski-Suomen suurimmaksi yksityiseksi työnantajaksi. Keskimaalaisia oli syyskuun lopussa aktiivisessa työsuhteessa 1 766.

Keskimaassa työilmapiiriä mitataan vuosittain työyhteisötutkimuksella. Syksyllä toteutetussa vuoden 2015 tutkimuksessa keskimaalaiset antoivat työnantajalleen yleisarvosanaksi AA+ eli hyvä+.

Tutkimustuloksista on muodostettu indeksejä, joilla seurataan kehitystä pidemmällä aikavälillä. Kattavin on kokonaiskuvan Keskimaasta antava ns. TYT-indeksi, jonka trendi on kolmatta vuotta peräkkäin positiivinen. Myös omistautuneisuus-, sitoutumis-, johtamis- ja suorituskykyindeksit ovat kohentuneet samassa tahdissa.

Eniten parannusta on vuoden aikana tapahtunut luottamuksessa Keskimaan tulevaisuuteen. Osuuskaupan näkymät arvioitiin nyt merkittävästi aiempaa valoisammiksi. Jo vuonna 2014 tulevaisuus nähtiin huomattavasti positiivisempana kuin vuonna 2013, ja nyt tulos parantui entisestään.

Henkilöstön mielestä Keskimaan kovimpia vahvuuksia ovat hyvästä johtamiskulttuurista kumpuavat palkitsemisen oikeudenmukaisuus, päätöksenteon tehokkuus, muutosten hyvä toteuttaminen ja yhteisten tekemisten selkeä viestintä. Myös työnantajakuvaa ja koko osuuskaupan toimintakulttuuria arvioidaan huomattavan myönteisesti. Näiden vahvuuksien varaan on hyvä rakentaa jatkossakin.

Kehitettävääkin toki löytyy: tärkeimmiksi kehityskohteiksi koetaan oman työpanoksen tärkeys yrityksen kannalta, oman työn haastavuus ja mielenkiintoisuus sekä osallistumis- ja aloitteentekomahdollisuudet yksikössä. Toiminnan kehittämiseksi jokaisessa työryhmässä käydään läpi tutkimuksen toimipaikkakohtaiset tulokset ja tehdään kehittämissuunnitelma, jonka toteuttamista seurataan vuoden mittaan.

 

 

 

 

Kristiina Tammitie

Kirjoittaja Kristiina Tammitie

Lisää kirjoittajalta Kristiina Tammitie