Skip to main content

Keskimaassa käynnistettiin reilu vuosi sitten kaikkia toimipaikkoja ja jokaista keskimaalaista koskeva, useita vuosia kestävä Meidän Keskimaa –kehittämisohjelma. Sen avulla halutaan parantaa arkipäiväistä palvelua kaupoissa, liikennemyymälöissä, ravintoloissa ja hotelleissa.

Pyrkimisen sijasta ohjelmassa korostetaan aikaansaamista ja asiakkaalle näkyviä, konkreettisia muutoksia arjen keskellä. Palvelujen kehittämisestä tehdään uuden toimintatavan avulla entistä suunnitelmallisempaa ja systemaattisempaa.

Meidän Keskimaa –kehittämisohjelmassa keskeisintä on työntekijöiden osaamisen ottaminen entistä enemmän hyötykäyttöön. Myyjät, tarjoilijat ja kokit valitsevat itse asiat, joilla palvelua parannetaan. Yhdessä tekeminen, omistautuminen ja vastuunkanto vahvistuvat, samoin oman työpanoksen merkityksen oivaltaminen ja aidon työnilon tunteminen.

Työryhmät on haastettu kysymään itseltään kerta toisensa perään, mikä tekee juuri heidän toimipaikastaan asiakkaalle halutuimman ja hyödyllisimmän. Kun yksi asia on saatu kuntoon, kehityspolulla edetään seuraavaan parannettavaan asiaan. Kokemuksia ja toteutuksia jaetaan työryhmien kesken ja opitaan näin toisilta parhaimpia käytäntöjä.

Syksyllä keskimaalaisilta kysyttiin, mikä on muuttunut heidän työpaikkansa arjessa Meidän Keskimaa –ohjelman myötä. Tässä poimintoja vastauksista:

  • Asiakaspalveluun panostaminen, asiakkaan huomioiminen.
  • Asenne ja ajattelu muuttunut positiiviseen suuntaan.
  • Asioista keskustellaan yhdessä ja viedään eteenpäin, osallistumismahdollisuudet.
  • Puhalletaan yhteen hiileen, työtovereiden huomioiminen, yhteishenki.
  • Moniosaaminen, motivaatio kasvanut.
  • Konkreettiset tavoitteet jotka motivoivat, tuotu lähemmäs työntekijän arkea.
  • Kehittämishankkeisiin on tullut ryhtiä ja niiden johtaminen on tullut määrämuotoiseksi.
  • Perehdytys ja tehokkuus parantuneet.
  • Ihmisiä lähellä olevia kehityskohteita.
  • Lähiesimiesten aktiivisempi ote johtamiseen.

 

 

Kristiina Tammitie

Kirjoittaja Kristiina Tammitie

Lisää kirjoittajalta Kristiina Tammitie