Skip to main content

ABC-ketjun kehittämisessä ja uuden konseptin synnyttämisessä 1990-luvun lopussa suurinta luomisen tuskaa koettiin nimen valinnassa. Nimen piti olla lyhyt, ytimekäs ja helposti mieleenpainuva. Arkkitehtikuvissa liikenneaseman pylonin päässä oli tyhjä kohta, johon monista ehdotuksista huolimatta ei tahtonut löytyä selkeää ykkösvaihtoehtoa. Joku nimi oli piirrokseen kuitenkin saatava, joten lopulta päätettiin kirjoittaa pylonin päähän A, B ja C.

Seuraavaksi nimiasiaa kysyttiin asiakkailta. Tutkimuksessa piti olla kymmenen vaihtoehtoa, joista asiakkailta kysyttiin parasta ja mieluisinta. ABC päätyi mukaan vain siksi, että vaihtoehtoja saatiin riittävästi.  

Yllättäen kävikin niin, että asiakkaat äänestivät ABC:n ehdottomaksi ykköseksi. Tämän jälkeen ei enää muuta vaihtoehtoa mietitty, vaan ketju päätettiin ristiä ABC:ksi. Tämän jälkeen mainostoimisto ideoi ABC:n yhteyteen pystypeukalon.  

Ketjun perusideana oli nostaa autojen huoltamisen sijasta etusijalle ihmiset ja heidän tarpeensa. Ketjua johtanut Heikki Strandén arvioi myöhemmin, että ABC:n alkuvuosien voimakas kasvu johtui siitä, että S-ryhmässä havaittiin ihmisten kulutuskäyttäytymisen muutos ennen muita ja osattiin reagoida siihen oikealla tavalla.

ABC-konseptin on arvioitu olevan yksi vuosituhannen merkittävistä palvelualan innovaatioista.

Tutkijat puhuivat vuosikymmen sitten jopa ABC-ilmiöstä kuvaillessaan väestömuutoksen ja kulutustapojen muutosten vaikutuksia.

ABC-ketjun luomiseen sisältyi myös puolipakkoa: polttonesteiden tuonnin vapautumisen ja hintasäännöstelyn purkamisen myötä elettiin armottomassa kilpailussa. Toimintaa pyörittäneiden osuuskauppojen isäntiä olivat kansainväliset öljy-yhtiöt, jotka sanelivat käytännössä kaikki ehdot. Isäntäyhtiö nosti polttonesteiden tukkuhintaa ja muita korvauksia välittömästi, jos myyntiä alkoi kertyä ja tulosta olisi kenties saatu syntymään. Sillä piti hyväksyttää myös kaikki muutokset ja uudistukset.  Osuuskaupat halusivat vapautua öljy-yhtiöiden ikeen alta ja saada strategisesti tärkeät liikepaikat omaan määräysvaltaan. 

Kristiina Tammitie

Kirjoittaja Kristiina Tammitie

Lisää kirjoittajalta Kristiina Tammitie