Skip to main content

1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana osuuskauppajärjestö ei onnistunut pysyttelemään kansakuntaa ravistelleiden ristiriitojen ja luokkataistelun ulkopuolella. Itse asiassa juuri SOK ja osuuskaupat muodostivat yhden kiihkeimmistä poliittisen kamppailun kentistä.
Muutamassa vuodessa osuuskauppaväki ryhmittyi kahteen erimieliseen leiriin. Toista näkökantaa edustivat porvarillisesti ajattelevat maaseudun tilalliset ja kaupunkilaiset, toista sosiaalidemokraattisesti suuntautunut työväestö. 

Keski-Suomen tilanteesta kertoo Osuuskauppalehdessä kevättalvella 1916 nimimerkin ” N. P.” laatima kirjoitus (nimimerkki saattoi kuulua Niilo Pyylle, joka oli Jyväskylän Osuuskaupan ensimmäinen myymälänhoitaja):

Itsepäinen ja omia yksityisiä etujaan tavoitteleva kansamme on vähin erin alkanut ymmärtää, että oma apu on paras apu ja että toiselle avuksi oleminen on samalla oman itsensä auttamista. Niinpä on tultu siihen, että yhä useampia kauppaosuuskuntia on syntynyt kautta maamme ja kauvan erillään pysytelleen Keski-Suomenkin on pyörre temmannut mukaansa. Osuustoiminta on siis kaupankin alalla ajan kysymys, ja kulkee eteenpäin kaikkialla itsepintaisesti, vastuksista huolimatta. Osuuskaupassa jokainen toimihenkilö tekee työtä palkasta ja ylijäämä jää osuuskunnan jokaisen jäsenen tasaväkisen käytännön alaiseksi. Yksityisen liike-elämän salaperäisyyden ja vaiteliaisuuden sijasta vallitsee osuuskaupoissa kaikissa asioissa avonaisuus ja julkisuus.
Keski-Suomen kansa halunnee jo päästä holhouksesta yksissä oman avun periaatetta käytännössä toteuttamaan. Liittyköön Keski-Suomenkin kuluttajaväestö sankoin joukoin alkamiinsa osuuskauppoihin ja näyttäköön, että se voi olla tässäkin suhteessa muun Suomen veroinen.

Kristiina Tammitie

Kirjoittaja Kristiina Tammitie

Lisää kirjoittajalta Kristiina Tammitie