Skip to main content

Keskimaa sitoutui vuonna 2014 EU:n Elintarvikeketjun hyvien kauppatapojen periaatteisiin. Vapaaehtoisuuteen perustuvan rekisterin tavoitteena on huomioida kuluttajan intressit, korostaa hyviä kauppatapoja ja sopimusvapautta sekä edistää koko elintarvikeketjun kilpailukykyisyyttä alkutuotannosta kauppaan.

Toimitusjohtaja Antti Määttä korosti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, että Keskimaa on aina toiminut hyvien kauppatapojen mukaisesti. Virallinen rekisteröityminen panee kuitenkin etsimään kehityskohteita ja arvioimaan kriittisesti omia toimintatapoja, muun muassa sopimuskäytäntöjä.

– Haluamme varmistaa, että toimintamme on kaikilta osin linjassa hyvien kauppatapojen kanssa ja toimimme käytännön arkitilanteissakin oikein ja luottamuksen arvoisesti. Esimerkiksi kirjalliset sopimukset ovat keskeinen osa luottamusta. Ennakoitavissa olevia sopimusehtoja ei saa yksipuolisesti muuttaa ja molempien osapuolien on kannettava kohtuullinen riski. Yhteistyöstämme on koiduttava yhteistä hyvää, toimitusjohtaja linjasi. 

Kristiina Tammitie

Kirjoittaja Kristiina Tammitie

Lisää kirjoittajalta Kristiina Tammitie