Skip to main content

Kevät on meillä Prismoissa keskustelujen aikaa, monellakin tavalla. Meillä on parhaillaan menossa koko henkilökunnan palaverit, joissa käymme yhdessä läpi kuluneen vuoden onnistumisia ja tämän vuoden tavoitteita. Näkökulmamme on vahvasti toiminnan kehittämisessä. Olennaista ei ole pelkästään asioiden läpikäyminen, vaan se, mitä saamme yhdessä aikaan keskustelujen lopputuloksena.

Joskus kuulee puhuttavan, että keskusteluilla ei olisi merkitystä, koska suorittaminen ratkaisee lopputuloksen. Toki tekeminen ratkaisee, mutta olennaista tässä onkin se, millä tavalla ymmärrämme yhteisen tavoitteemme. On vaikea työskennellä, jos ei ole ymmärrystä siitä, mikä on työni tavoite tai miten työtä pitäisi tehdä? Tilanne on samanlainen kuin vaikkapa jalkapallojoukkueessa. Ennen pelin aloitusta pelaajien on tiedettävä pelin säännöt ja tarkoitus. Kumpaanko maaliin palloa yritetään pelata?

Meidänkin työyhteisössä on olemassa yhteinen pelikirja, ”meidän tapamme toimia”, joka antaa raamit meidän toiminnallemme. Millaiseen toimintaan keskitymme ja mistä asiakas hyötyy eniten? Joukkueurheilussa puhutaan usein myös pelipaikka-ajattelusta. Jokaisen pelaajan vahvuudet otetaan huomioon ja sijoitetaan pelaaja sille paikalle, jossa hän on parhaimmillaan. Maalivahdilla on erilainen rooli kuin hyökkääjällä, mutta molempien panos joukkueen kannalta on yhtä tärkeä. Aivan samalla tavalla meiltäkin löytyy eri pelipaikkojen ammattilaisia: rahastamisen taitajat keskittyvät pelaamaan kassapäässä ja nopean hyllyttämisen mestarit touhuavat hyllyjen välissä. Pelipaikoilla keskitytään erilaiseen tekemiseen, mutta kaikkien tavoitteena on varmistaa asiakkaalle erinomainen asiointikokemus.

Yhteisissä keskustelutuokioissa kasvatamme yhteistä ymmärrystä meille tärkeistä asioista. Mitkä kaikki asiat vaikuttavat tuotteiden saatavuuteen? Mikä merkitys taukojen rytmittämisellä on kassajonoihin? Jokaisen pelaajan on ymmärrettävä oma roolinsa ja oman tekemisensä vaikutukset osana koko ryhmän toimintaa. Ymmärrys ja asian sisäistäminen toimivat alkusysäyksenä motivaatiolle. Jos ymmärrän ja hyväksyn minulle esitetyt asiat, on minun helpompi viedä ne käytäntöön. Olen saanut osallistua ja kertoa oman mielipiteeni asiasta. Olen ehkä oppinut jotakin. Tästä onkin enää lyhyt matka työn merkityksellisyyteen ja aitoon tekemisen iloon.

Ryhmissä tapahtuvia kokoontumisia tukevat meillä käytävät henkilökohtaiset kehityskeskustelut. On varattu rauhallinen hetki kahden kesken oman esimiehen kanssa. Mitä Sinulle kuuluu? Miten viihdyt työssäsi? Saatko riittävästi palautetta? Millaisia tavoitteita voimme yhdessä asettaa? Miten meillä menee? Aito ja välittävä keskustelu toimii hyvänä pohjana koetulle työtyytyväisyydelle. Uskon, että meidän keskustelukulttuurimme välittyy lämpimänä ja luontevana asiakkaan kohtaamisena niin hyllyjen välissä kuin kassoillakin.

Kohtaamisiin Keljon ja Palokan Prismoissa,

Tommi Viitanen

Prismajohtaja

Tommi Viitanen

Kirjoittaja Tommi Viitanen

Lisää kirjoittajalta Tommi Viitanen