Skip to main content

– Sanotaan, että iso laiva kääntyy hitaasti. Parin viime vuoden aikana Keskimaa-laiva on työsuojelu- ja työturvallisuusasioissa kääntynyt vähintäänkin poikittain, kokka kohti oikeaa suuntaa, arvioi kaupan alan työsuojeluvaltuutettu Mika Neijonen.

Saarijärven S-marketin taukotilassa käy vilkas keskustelu. Puheenaiheina ovat työkengät, työasennot, työtehtävien vaihtelevuus, uusien työntekijöiden perehdyttäminen sekä apuvälineiden käyttö. Palaverissa pureudutaan myös työn henkiseen kuormittavuuteen, vaaratilanteisiin varautumiseen, kehityskeskustelu- ja palaverikäytäntöihin, ensiapuvalmiuksiin sekä tapoihin, joilla henkilöstöä kannustetaan työhyvinvoinnin ylläpitämiseen vapaa-ajalla. Eniten keskustelua herättää myyjien työn fyysinen vaativuus: esimerkiksi liha- ja maitolaatikot ovat hyvinkin parikymmenkiloisia, samoin juomaosastolla hyllyttäminen kysyy fyysistä voimaa.

Asiantuntijoilta kiitosta

S-marketin kahvipöydän ympärille ovat kokoontuneet Keskimaasta marketpäällikkö Anne-Mari Sipinen ja kaupan alan työsuojeluvaltuutettu Mika Neijonen sekä Perusturvaliikelaitos Saarikasta työfysioterapeutti Tanja Sauranen ja työterveyshoitaja Paula Kuusinen. Meneillään on työpaikkaselvitys, jonka avulla työterveyshuollon edustajat arvioivat työn kuormittavuutta, työjärjestyjä sekä tapaturma- ja muita riskejä. Selvitys tehdään jokaisessa Keskimaan toimipaikassa muutaman vuoden välein tai silloin, kun työympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Työterveyden asiantuntijoita näyttää erityisesti kiinnostavan Keskimaassa käynnistetty Kunnon hommia -ergonomiahanke, josta Mika tekee heille selkoa.
– Hankkeen tärkeitä kehittämiskohteita ovat esimerkiksi apuvälineiden hankinnan yksinkertaistaminen ja käytön lisääminen, oikeat työasennot, hankalien nostojen ohjeistaminen ja yleensäkin nostoja minimoivat kuormien purkamis- ja hyllyttämiskäytännöt, Mika kuvailee.

– Teillä asiat ovat kokonaisuutta ajatellen hienosti ja yhdenmukaisia toimintamalleja on paljon. Työn kuormittavuutta vähentäviä ja työergonomiaa vahvistavia yhteisiä käytäntöjä kehitetään määrätietoisesti ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi tehdään aidosti toimenpiteitä, Paula ja Tanja arvioivat.

Ongelmat esiin

Työpaikkaselvityksiin osallistuminen on keskeinen osa työsuojeluvaltuutetun toimenkuvaa.
– Tänä vuonna minua työllistää eniten Lähi-Tapiolan sähköisen riskienhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvät toimipaikkakohtaiset riskikartoitukset. Tähän mennessä noin puolet yksiköistä on käyty läpi ja lopuissa asia hoidetaan kuntoon vuoden vaihteeseen mennessä, Mika kertoo.

Kartoituksen Mika tekee yhteistyössä esimiesten kanssa. Hän korostaa, että urakkaa ei tehdä kenenkään kiusalla, vaan kannustimena on kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin edistäminen.
– Riskityökaluun liittyvien kysymysten läpikäymiseen otetaan mielellään mukaan myös työntekijöitä, koska heiltä tulee teräviä huomioita arjen työhön liittyen.

On tärkeää, että arvioinnissa ollaan rehellisiä ja positiivisella kriittisyydellä nostetaan pöydälle asioita, joita on tarpeen parantaa.
– On kaikkien etu, että ongelmakohdat tuodaan esille, jotta niihin päästään kiinni sekä korjaamaan ja seuraamaan.

Tiikerin loikkia

Kuten Saarijärven S-marketin työpaikkaselvityksessäkin kävi ilmi, myyjien työhön sisältyy päivittäin raskaita työtehtäviä. Työstä aiheutuu erilaisia tuki- ja liikuntaelinvaivoja, jotka voivat pahimmillaan johtaa pitkiin sairauspoissaoloihin. Mikan mukaan poissaolojen määrä on kuitenkin kääntynyt lupaavasti laskuun, kun työsuojelu- ja työturvallisuusasiat ovat edenneet parin viime vuoden aikana pitkin harppauksin eteenpäin. Voisi puhua jopa tiikerin loikista.
– Kauniit puheet ovat muuttuneet konkreettisiksi teoiksi. Työturvallisuuteen ja työsuojeluun suhtaudutaan vakavasti ja niihin panostetaan paljon. Kuten Saarikan työterveyden asiantuntijatkin totesivat, meillä on tältä osin asiat todella hyvin.

Ehta asiantuntija

Mika Neijosella on työsuojeluvaltuutetun tehtävästä kokemusta jo pitkästi toista kymmentä vuotta. Tänä aikana Mikasta on kehkeytynyt työsuojelun todellinen asiantuntija. Hänellä on tapana keventää vakavan asian käsittelyä aika ajoin ronskeiksi äityvillä jutuilla ja komiikan keinoilla, mutta heti seuraavassa hetkessä mies latelee pöytään painavaa asiaa, jossa ymmärrystä riittää erilaisille tarpeille, lähtökohdille ja näkökulmille.
– Olen puhunut työsuojelusta kuin ruuneperi. Uskon ja toivon, että olen saanut jotain aikaiseksikin. Yksinään valtuutettu ei saa asioita vietyä eteenpäin, vaan kehittäminen vaatii kaikkia osapuolia koskevaa yhteistä tahtotilaa ja monien eri osien loksahtelemista paikoilleen.

– Viitisen vuotta sitten oli jo aika turhautunut pitäkää tunkkinne -olo. Nyt tilanne on ihan toinen. Tässähän konkarikin innostuu uudestaan, Mika tunnustaa.

img_4990.jpg
– Onpas tosissaan painava, työterveyshoitaja Paula Kuusinen ihmettelee kokeillessaan puolitäyden lihalaatikon nostamista pinon päältä. Anne-Mari Sipinen ja Mika Neijonen muistuttavat, että näitä laatikoita myyjien pitää nostella joka päivä.

Kristiina Tammitie

Kirjoittaja Kristiina Tammitie

Lisää kirjoittajalta Kristiina Tammitie