Skip to main content

Tämän päivän sanomalehdessä oli mielenkiintoinen artikkeli myönteisen palautteen merkityksestä kasvatustyössä. Jutussa puhuttiin vahvuuskasvatuksesta, joka perustuu siihen, että kaikilta löytyy vahvuuksia, joiden varaan palautteenantoa kannattaa rakentaa.

Tämä sama ajatus toimii mainiosti myös työelämässä. Positiivisen palautteen voima on suuri. Se vahvistaa itsetuntoa ja lisää motivaatioita omaa työtä kohtaan. Monesti omien vahvuuksien tunnistaminen parantaa myötätuntoa ja sinnikkyyttä, jota meidänkin työssämme tarvitaan. Positiivinen palaute auttaa säilyttämään myös mielen uteliaana uuden oppimiseen, joka on kaiken kehittymisen perusta.

Erään tutkimuksen mukaan positiivisen ja rakentavan palautteen suhde tulisi olla vähintään yhden suhde kolmeen eli jokaista rakentavaa palautetta kohti tulisi saada vähintään kolme positiivista palautetta. Rakentava palaute kun tuppaa jäämään mielen päälle tiukemmin kuin positiivinen. Jotta positiivisuus tulisi näkyväksi meidän työyhteisössämme, teemme hyvän mielen tekoja päivittäin: kirjaamme ylös hyviä tekoja, joita teemme asiakkaalle tai työkaverillemme. Myös kaverin kiittäminen tällä tavalla on mahdollista: hänen aloitteellisuutensa on huomattu! Haluamme pitää hyvän näkyvänä arjessamme. Hymyillään, kun tavataan!

Kohtaamisiin Keljon ja Palokan Prismoissa,
Tommi Viitanen
Prismajohtaja
#keskimaanprismat

 

Tommi Viitanen

Kirjoittaja Tommi Viitanen

Lisää kirjoittajalta Tommi Viitanen