Skip to main content

Muokattu työ edistää kuntoutumista ja turvaa palkan saantia

Henkilöstöstä huolehtiminen ottaa taas harppauksia eteenpäin Keskimaassa: muokatun työn systemaattinen käyttöönotto parantaa entisestään keskimaalaisten työhyvinvointia, ylläpitää työkykyä ja tiivistää toimeentulon turvaverkkoa.

Jotkut meistä on sataprosenttisesti terveitä ja työkykyisiä, toiset puolestaan kovasti sairaita ja työkyvyttömiä. Ja sitten on suuri joukko eri kohdissa nollan ja sadan välillä: ei ihan terveitä, mutta ei niin sairaitakaan, että voisi puhua työkyvyttömyydestä. Omassa työssä voi olla henkisesti tai fyysisesti liian vaativia osa-alueita, mutta toisaalta työ on mukavaa ja työyhteisö niin tärkeä, ettei sairauslomalle jääminen houkuta itseäkään eikä tunnu työterveyden ammattilaistenkaan mielestä oikealta ratkaisulta.

Juuri tällaisiin tilanteisiin vastataan Keskimaassa muokatulla työllä. Työn sisältöä on muokattu Keskimaassa tähänkin asti, mutta ensi vuoden alusta lähtien siitä tulee systemaattinen, kaikkia toimipaikkoja, työryhmiä ja työntekijöitä koskettava toimintamalli.

Työ kuntouttaa ja turvaa toimeentulon

– Muokatun työn avulla sairausloma voidaan jopa välttää kokonaan, mikä monessa tapauksessa tukee toipumista. On usein työntekijän kannalta kuntouttavampi vaihtoehto käydä töissä kuin jäädä kotiin neljän seinän sisään yksin kivun kanssa. Oma työporukka on monelle keskimaalaiselle tavattoman tärkeä sosiaalinen yhteisö, joka tukee jaksamista haastavissakin elämäntilanteissa, HR-asiantuntija Teija Rönn muistuttaa.

Muokatulla työllä pystytään myös varmistamaan aikaisempi ja turvallinen työhön palaaminen sairauslomalta: kuntoutuminen mahdollistuu työssä, kun työtehtävät on mitoitettu oikein sen hetkisen työkyvyn mukaisesti.
– Pitkä sairausloma tarkoittaa käytännössä sitä, että palkanmaksu jossain vaiheessa lakkaa. Sairastaja putoaa Kelan sairauspäivärahan varaan, ja sitäkin maksetaan vain tietty aika. Muokatun työn ansiosta sairauslomaa voidaan lyhentää, jolloin työntekijä pääsee taas palkan nauttimisen makuun, eikä tarvitse tuskailla, millä maksaa laskut.

Tuki- ja liikuntaelinvaivaisten pelastus

Muokattu työ on työehtosopimuksen mukainen ratkaisu, eikä siitä voi kieltäytyä, mikäli työterveyshuollon ammattilainen näkee sen mahdolliseksi. Eikö Keskimaassa saa enää siis jäädä ollenkaan sairauslomalle?

– Kyllä saa ja pitää, jos kyse on esimerkiksi vatsataudista, kuumeesta tai flunssasta. Muokattua työtä ei käytetä koskaan infektiosairauksissa, vaan se koskee useimmiten tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä mielenterveysongelmia. Jos esimerkiksi kyynärpää kipuilee painavaa tavaraa ylös nostettaessa, työterveyslääkärin suosituksen mukaisesti katsotaan esimiehen kanssa työtehtävät, jotka eivät rasita kyynärpäätä. Tilannetta seurataan ja arvioidaan tarvittaessa työterveyshuollon avustuksella, Teija korostaa.

Mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään

Vuoden alusta alkaen käytäntönä on, että työterveyshoitaja tai -lääkäri arvioi joka käynnillä, onko vaivojensa kanssa tuskailevan työntekijän kohdalla mahdollisuuksia edistää kuntoutumista muokatun työn avulla. Eikä työterveyshuoltoa välttämättä aina tarvita edes mukaan kuvioon, vaan suoraan esimiehen kanssakin voi sopia työn muokkaamisesta tarpeen mukaan.

– Kannattaa olla itse aktiivinen ja ottaa työn muokkaamisen vaihtoehdot sekä oman työkyvyn kohentaminen esimiehen kanssa rohkeasti puheeksi, ehdottomasti ennemmin liian aikaisin kuin liian myöhään. Jos työn tekeminen sattuu, pitää osata painaa jarrua. Työtä ei pidä tehdä hampaat irvessä suomalaisella sisulla, koska vaivat eivät katoa vaan pahentuvat. Lähdetään yhdessä rakentamaan kulttuuria, jossa osatyökykyisyys on arvo, Teija kannustaa.

Muokattu työ – mitä se on?

  • Vaihtoehto sairauspoissaololle ja väline sairauspoissaolon lyhentämiselle. Tutkimusten mukaan oikein mitoitettu työ edistää toipumista.
  • Edistää toipumista / kuntoutumista työssä sekä varmistaa ansiotulojen pysymisen ennallaan. Muokatusta työstä maksetaan normaali palkka.
  • Aina määräaikaisesti sovittu järjestely, joka toteutetaan ensisijaisesti oman työn sisältöä muuttamalla omalla työpaikalla, tavoitteena työkyvyn palautuminen normaaliksi.
  • Työterveyden ammattilaiset antavat suositukset työn muokkaamisesta ja käytännön toteutus sovitaan esimiehen kanssa. Jos omassa työssä on haasteita, joiden vuoksi pärjääminen on vaikeaa, työtä voidaan muokata myös esimiehen kanssa sopimalla ilman työterveyshuoltoa.

 

Kristiina Tammitie

Kirjoittaja Kristiina Tammitie

Lisää kirjoittajalta Kristiina Tammitie