Lahjakorttiarvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Osuuskauppa Keskimaa, Ahjokatu 7, 40320 Jyväskylä.

2. Osallistumisaika-aika
Arvontaan voi osallistua 18.11.-1.12.2019 välisenä aikana

3. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistuu täyttämällä Prisma Keljon remonttia koskevan asiakastoivekyselylomakkeen ja jättämällä nimensä ja puhelinnumeronsa osoitteessa sinunetusi.fi/yhdessaparempi.
Arvontaan eivät voi osallistua Osuuskauppa Keskimaalla työskentelevät henkilöt, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen
Arvonnan voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti puhelimitse. Voittajan on lunastettava voittonsa kahden viikon sisällä ilmoituksesta. Voitto lunastetaan Keljon Prismasta, voittoa ei postiteta. Jos voittoa ei lunasteta tai voittajaa tavoiteta, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa voitto uudelleen kahden viikon kuluttua alkuperäisestä arvonnasta.

Arvonta suoritetaan 4.12.2019 Osuuskauppa Keskimaan konttorilla. Arvontaan osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista, mistä johtuen osallistumisilmoitus jää arvonnan ulkopuolelle.

5. Arvontapalkinto
3kpl 500 euron S-ryhmän lahjakorttia.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu
Osuuskauppa Keskimaa rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnasta aiheutuvat arpajaisverot.

7. Sääntöjen muuttaminen
Osuuskauppa Keskimaa pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan Prisma Keljon Facebook-sivulla ja tällä sivulla.

8. Arvonnan julkisuus
Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista hänen nimensä ja kuvansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajan nimi ja kuvamateriaalia voidaan jakaa Osuuskauppa Keskimaan omissa medioissa ja sosiaalisessa mediassa.

9. Tietojenkäsittelyperiaatteet
Arvontaan osallistuttaessa annetut tiedot tallennetaan arvonnan suorittamista varten erilliseen rekisteriin Osuuskauppa Keskimaan arvontoihin liittyvän tietosuojaselosteen mukaisesti. Lisää tietosuojasta Osuuskauppa Keskimaassa keskimaa.fi/tietosuoja